Att driva butik är kul, men det är inte många som drömmer om att sköta formalia kring kassahanteringen. Därför behöver din butik en samlad kassalösning som är enkel och samtidigt stabil.

Olika betalningssätt

Idag använder vi kontanter allt mindre, medan hantering av kontokort blir allt viktigare. Men många använder också Swish, så troligen kan din butik behöva hantera även det betalsättet. För att kunna göra allt detta, samtidigt som du har ordentligt kassaregister, vill du antagligen ha ett samlat kassasystem. Helst ska det gå att konfigurera och plocka ihop de delar som just din verksamhet har nytta av.

Ge plats för utveckling

Det är nu inte bara hur kassasystemet fungerar på kort sikt som är viktigt, utan också att det kan växa med din verksamhet. Kanske tillkommer fler betalningssätt med tiden, kanske kommer du vilja styra betalningar på annat sätt än just nu. Med ett tillräckligt flexibelt system bör du kunna göra allt detta utan krångel. För när det är enkelt, kan du i stället ägna tid åt att utveckla din verksamhet. Det är ju ändå det som är poängen med att driva en butik.