Användningsområdena för Internet blir bara fler och fler. Idag så kan du exempelvis spara både foton och brev på nätet med hjälp av olika så kallade molntjänster. Där kan du ladda upp filer så att du antingen slipper ha dem på din egen hårddisk eller för att ha en säkerhetskopia om något skulle hända.

Molntjänster, som ofta endast kallas för molnet, är något som blivit mycket populärt på senare tid. Några av de mest populära molntjänsterna inkluderar Icloud från Apple, Google Drive, Dropbox samt Diino. De flesta molntjänster fungerar på så vis att de är helt gratis att använda upp till en viss mängd data, till exempel 10 GB. Vill man lagra mer data krävs att man betalar en månadsavgift för detta.

Med nya möjligheter så kommer dock nya problem. Cyberbrottslingar är väldigt snabba på att anpassa sig till nya tekniker och möjligheter, och därför är det väldigt viktigt att hålla sig uppdaterad om vilka risker som associeras med en specifik tjänst. Du kanske tror att du surfar anonymt, men om du inte skyddar din dator tillräckligt så kan den vara i farozonen för individer utan integritet. Var alltid skeptisk och på din vakt när du ombeds uppge personliga uppgifter på internet.