Att arbeta som chef och ledare är ofta både roligt och utmanande. Men det kan också vara väldigt ensamt, för samtidigt som du arbetar med andra människor kommer det alltid finnas praktiska bekymmer som du inte kan dela med dem. Därför söker sig så många ledare till nätverk av olika slag.

Formellt och informellt

Informella nätverk är givetvis alltid bra, gärna med kollegor på samma nivå i organisationen. Har du turen att dessutom ha vänner som också ägnar sig åt ledarskap är det än bättre. Då kan ni säkert dela en del erfarenheter och få råd av varandra. Dock har det även sina poänger att delta i olika former av mer formaliserade chefsnätverk.

En del är spontant skapade av bekanta. Andra är ihopsatta av specialiserade företag. Läs mer här om du vill hitta en väletablerad organisatör på det området.

Nytta på kort och lång sikt

Att nätverka kan hjälpa dig hantera utmaningar i ditt nuvarande jobb. Men glöm heller inte att det är en viktig faktor för att hitta nästa jobb. Ett brett nätverk är helt enkelt en hjälp på många sätt. Se därför till att vårda alla dina professionella nätverk.